Het woord is hier

 

En zo complex is dit;

de woorden die niet gesproken mogen,

(stuiter uit mijn huid, vermag)

een tweede kans de kans te zien

die breekt door opgeworpen muren

(uw mond, breek eveneens)

 

Wat staat er

in het aangeschreven

(briefhoofd: ‘zeer geachte heer’)

in het aangevreten leed

neemt ommekeer zijn keer

 

Levenskunst is overgave

(dat staat in de krant, gedrukt)

ik schrijf;

het woord is hier